Om meg

meg og mitt lille byrå!

meg-velkommen-1980x1000px

VEIEN TIL GOD DESIGN GÅR GJENNOM EN HANDLEKRAFTIG KVINNE
- MED GODE IDEER OG EVNEN TIL Å GJENNOMFØRE!

Mitt navn er Christina Skårhaug Andersen, det er jeg som er og driver CDESIGN. Reklamebyrået blir drevet utfra mitt hjem her i Horten. Jeg er en dreven og engasjert kvinne som brenner for design til ulike medier. Mine sterke sider er god formsans, øye for detaljer, samt evnen til å tenke kreativt men funksjonelt.

Jeg er utdannet Grafisk designer, og gikk ut fra Norges Kreative Fagskole i 2004. Etter det har jeg jobbet syv år i grafisk bransje. Seks av disse jobbet jeg som grafisk designer hos Et-Cetera Profil as i Tønsberg. Det siste året har jeg videreutdannet meg innen webproduksjon hos Høgskolen i Gjøvik avd. Oslo (IGM), og er nå klar for å ta del i den digitale verden.

 

min arbeidsprosess

Møte med kunde!

Det er viktig for meg å sette av tid til et møte med deg som kunde før jeg starter prosessen med å lage et design. Enten du ønsker en enkel logo eller en mer omfattende nettside. Under dette møtet får jeg mulighet til å bli bedre kjent med deg og din bedrift. Dette må til for å komme fram til en best mulig løsning for ditt prosjekt. Jeg trenger blant annet å vite hvilke verdier som ligger til grunn for bedriften. Hvem er du og hva står du for? Hvordan vil du og din bedrift bli oppfattet? osv.

Behovsanalyse!

En behovsanalyse er en analyse og en kartlegging av kundens behov og ønsket mål. For å kunne utvikle en gjennomtenkt og helhetlig nettside eller visuellprofil trenger jeg og innhente viktig informasjon om markedet du er i, hvilke produkter eller tjenester du tilbyr samt målgruppen du ønsker å rette deg mot. Før vi møtes gjør deg opp noen tanker rundt hva din visjon er, altså hva vil du og din bedrift oppnå. Hvilke kjerneverdier har dere, hva leverer dere av tjenester/produkter, hvem er målgruppen deres osv. Når jeg har innhentet denne informasjonen setter jeg dette i system slik at det dannes et helhetlig bildet av deg og din bedrift.

Brainstorming!

Denne fasen tilpasses selvfølgelig de forskjellige oppdragene jeg gjør, men er det feks. en grafisk profil begynner jeg å leke meg med ord som engasjerer ang. temaet til oppgaven. Her skriver jeg ned alle assosiasjoner jeg har til temaet uten å sensurere. I løpet av brainstormingen vil det komme frem stikkord og setninger som jeg kan arbeide videre med. Jeg skisser hele tiden underveis i prosessen, det er viktig for meg å kombinere ord og assosiasjoner med det visuelle. På denne måten kommer jeg frem til de beste løsningene.

 

Design!

Når skissen ( logoen ) er tegnet inn er det på tide å jobbe med font og farger, her jobber jeg frem et "ferdig" forslag som presenteres kunde for videre godkjenning. Når det gjelder nettsider er designprosessen den tiden jeg bruker på å tilpasse og tilrettelegge WordPress temaet etter ditt ønske og behov. En god dialog underveis i hele prosessen, fra møtet til ferdig design er meget viktig for meg slik at vi jobber sammen mot et felles mål. Nemlig å øke synligheten til DIN bedrift!

 

Skisse!

Ofte kan brainstormingen gli over i skissestadiet da idéer ikke alltid kommer i "riktig" rekkefølge. Når skisseprosessen ( logo ) er i gang og jeg har kommet frem til noen enkle skisser tegnes disse inn i tegneprogrammet Adobe Illustrator, her setter jeg opp ett skisseeksempel i sort/hvitt som sendes kunden for videre godkjenning. Er det snakk om en nettside går jobben fra brainstorming over i det å lage en såkalt wireframe (skisse ) dette er da en skisse over anbefalt plassering av diverse elementer som meny, innhold osv. Da jeg benytter meg av wordpress maler i oppsettet av nettsiden vil jeg ut i fra det vi har snakket om og den løsningen jeg mener passer best for din bedrift, komme frem til et ‘tema’ vi jobber ut i fra. Denne prosessen er meget viktig slik at jeg som designer og du som kunde kan bli helt enig før jeg begynner med selve designet.