Grafisk profil

  • Skilt
  • tollboden-logo
  • Tollboden-meny-kvitteringsholder
  • Tollboden_A5_brosjyre-f
  • Tollboden_A5_brosjyre-i

TOLLBODEN SPISERI. Her har jeg laget full grafisk profil til en da nyoppstartet restaurant/ café på Tønsberg brygge. Totalt innebar dette oppsett av logo, skilt, tekstiltrykk, meny og kvitteringsholder, samt en enkel DM.

Comments are closed.